Lessentabellen

Voor de algemene vakken volgen we de leerplannen van het KOV (vroeger: VVKSO) en houden we ons aan onderstaande lessentabellen, speciaal om het werken in graadklassen te ondersteunen:

Eerste graad

Eerste jaar

1A

Aardrijkskunde 3
Duits 1
Engels 1
Frans 4
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Klassieke Cultuur 1
Latijn 4
Lichamelijke opvoeding 2
Muziek Muziekdag
Nederlands 5
Plastische Opvoeding Project
Techniek 2
Wiskunde 5
Totaal 1A 32

Tweede jaar

2 Latijn

Engels 1
Frans 4
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Klassieke Cultuur 1
Latijn 5
Lichamelijke opvoeding 2
Muziek Muziekdag
Natuurwetenschappen 3
Nederlands 5
Plastische Opvoeding Project
Techniek 2
Wiskunde 5
Totaal 2 Latijn 32

2 Moderne

Engels 1
Frans 4
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Klassieke Cultuur 1
Lichamelijke opvoeding 2
Natuurwetenschappen 3
Nederlands 5
Plastische Opvoeding Project
S.E.I 3
Techniek 2
Wetenschappelijk Werk 2
Wiskunde 5
Totaal 2 Moderne 32

Tweede graad

Derde jaar

3 Humane

Aardrijkskunde 2
Cultuurwetenschappen 2
Engels 3
Frans 4
Fysica 2
Gedragswetenschappen 3
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Klassieke Cultuur 1
Lichamelijke opvoeding 2
Muziek Muziekdag
Nederlands 4
Plastische Opvoeding Project
Wiskunde 5
Totaal 3 Humane 32

3 Latijn

Aardrijkskunde 2
Engels 3
Frans 4
Fysica 2
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Klassieke Cultuur 1
Latijn 5
Lichamelijke opvoeding 2
Muziek Muziekdag
Nederlands 4
Plastische Opvoeding Project
Wiskunde 5
Totaal 3 Latijn 32

Vierde jaar

4 Humane

Biologie 2
Chemie 2
Cultuurwetenschappen 2
Engels 3
Frans 4
Gedragswetenschappen 3
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Klassieke Cultuur 1
Lichamelijke opvoeding 2
Muziek Muziekdag
Nederlands 4
Plastische Opvoeding Project
Wiskunde 5
Totaal 4 Humane 32

4 Latijn

Biologie 2
Chemie 2
Engels 3
Frans 4
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Klassieke Cultuur 1
Latijn 5
Lichamelijke opvoeding 2
Muziek Muziekdag
Nederlands 4
Plastische Opvoeding Project
Wiskunde 5
Totaal 4 Latijn 32