Sint-Ignatius

Middelbare school en internaat

Diep geworteld. Open geest. Van harte katholiek.

"Weinig zielen beseffen wat God in hen zou verwezenlijken als ze zichzelf onvoorwaardelijk aan Hem zouden overgeven en zich dienovereenkomstig door Zijn genade zouden laten omvormen."
St. Ignatius van Loyola


Aan de leerlingen van onze school:

Vanuit jouw ontvangen talenten en vermogens, en diep geworteld in de overgeleverde menselijke en culturele schatten van jouw gezin en de samenleving, wil de school dit alles verheffen, volmaken, en voluit laten openbloeien.

Zo kan je met een open geest de wijde wereld verkennen, alles onderzoeken, en het goede behouden. De waarheid van de schepping komt immers altijd overeen met de waarheid over de Schepper, en de liefde tot God is de grondslag en volmaking van de liefde tot de medemens.

Vast vertrouwend op Christus en zijn Kerk, is de school van harte katholiek. Hier kan je groeien in die liefde tot God, zo oud en altijd nieuw – en de enige waarin ons onrustig hart kan rusten. Alle kennis, en alles van waarde, wordt immers verenigd en overtroffen in God.