Opendeurdag op zondag 17 maart

Opendeurdag op zondag 17 maart

Gepubliceerd op door admin

U overweegt om uw kinderen bij ons te laten schoollopen maar heeft graag meer informatie? Dan is onze opendeurdag een uitgelezen moment. U krijgt er een rondleiding doorheen het gebouw en de lokalen, u ziet de materialen en handboeken, u krijgt er toelichting door de vakleerkrachten, u ziet de kamers en werking van het internaat, alle praktische en inhoudelijke vragen worden verder beantwoord door de directie en de paters.

Op zondag 17 maart is het opendeurdag. We starten na de zondagsmis (dus iets voor 13.00 uur). U kan op de opendeurdag een afspraak maken voor een verdere inschrijving. 

U kan parkeren achter het gebouw (binnengaan op de speelplaats, de deur met de schoolvlag). Tot dan en hartelijk welkom !

Opendeurdag in de Sint-Ignatiusschool

Wij zoeken voor volgend schooljaar (2019-2020):

Leerlingen

Alle leerjaren ASO (in Nederland: VWO) Latijn en Humane Wetenschappen

Leerkrachten en opvoeders

Omwille van de groei van vier naar zes leerjaren moet ons lerarenkorps voor alle vakken uitgebreid worden

Vrijwilligers

Naast de vakleerkrachten zoeken wij mensen die zich voor een kleine vergoeding of voor godsloon willen inzetten (bv. secretariaat, conciërge, keuken)

Weldoeners

Wij zijn erkend door de Vlaamse overheid (erkende diploma’s), maar ontvangen omwille van onze kleinschaligheid geen subsidies en blijven daarom voorlopig nog afhankelijk van uw steun (BE17 3631 4937 8121)