Categorie: Uncategorized

BBQ ten voordele van de Sint-Ignatiusschool op zondag 26 mei

Gepubliceerd op door admin

Beste sympathisant, Mogen wij u uitnodigen op onze heerlijke BBQ op zondag 26 mei? Tussen 12.30 uur en 15 uur, aansluitend op de H. Mis, voorzien wij een lekkere BBQ. U kan er kiezen uit een vismenu, een vleesmenu, in zowel volwassenenportie als voor kinderen. Bij de noodzakelijke inschrijving, ten laatste op 20 mei, geeft u dus het gewenste menu aan. Inschrijven […]

Verder lezen

Opendeurdag op zondag 17 maart

Gepubliceerd op door admin

U overweegt om uw kinderen bij ons te laten schoollopen maar heeft graag meer informatie? Dan is onze opendeurdag een uitgelezen moment. U krijgt er een rondleiding doorheen het gebouw en de lokalen, u ziet de materialen en handboeken, u krijgt er toelichting door de vakleerkrachten, u ziet de kamers en werking van het internaat, […]

Verder lezen

Erkenning derde graad!

Gepubliceerd op door admin

Wat ons al mondeling was meegedeeld na de doorlichting op 18 oktober, werd nu per brief bevestigd: onze derde graad is erkend! Wij citeren uit het schrijven van AGODI (Agentschap voor Onderwijsdiensten van de Vlaamse Overheid): “Uit het advies van de onderwijsinspectie blijkt dat u een positief advies heeft gekregen voor de structuuronderdelen: 3de¬†graad Humane […]

Verder lezen