Inschrijvingen

Inschrijvingen

INSCHRIJVEN HUIDIG SCHOOLJAAR 2023-2024

Wenst u nog in te schrijven voor het huidige schooljaar? Neem dan contact op via schooldirectie@sint-ignatius.be om een afspraak te maken. We ontvangen u graag om kennis te maken, de nodige informatie te geven, uw vragen te beantwoorden en om de inschrijving administratief in orde te brengen.

INSCHRIJVEN SCHOOLJAAR 2024-2025

Aanmelding

Heeft u interesse in onze school en wenst u uw kind in te schrijven voor het schooljaar 2024-2025?

Via dit formulier kan u uw interesse kenbaar maken. Wij zullen dan contact met u opnemen om een individuele afspraak te maken.

Inschrijving

Onze inschrijvingsperiode start vanaf 3 maart 2024.

De volgende documenten brengt u mee naar de inschrijving:

 • Identiteitskaart van het kind
 • Een klevertje van het ziekenfonds
 • Informatie over de schoolvorderingen tot aan de instroom in onze school:
  • Rapport vorig schooljaar
  • Indien van toepassing:
   • A/B/C-attest
   • Getuigschrift lager onderwijs
   • BaSO-fiche
   • CLB-verslag

Schoolgeld

Onze school is een door de Vlaamse Overheid erkende, maar niet gesubsidieerde, school. Voor onze werking zijn wij aangewezen op giften enerzijds en de vaste maandelijkse bijdrage van ouders anderzijds.

Het schoolgeld voor het schooljaar 2024-2025 bedraagt 673€ per maand en dit voor 10 maanden.

Het schoolgeld mag geen beletsel zijn. In samenspraak met het schoolbestuur en directie bekijken we welke oplossing mogelijk is. Omdat onze school erkend is, kan u, indien u er recht op heeft, studiebeurzen van de Vlaamse Overheid ontvangen.

Kostgeld internaat

Het kostgeld omvat de huisvesting en alle nutsvoorzieningen die hierbij horen en de maaltijden (ontbijt, middag- en avondeten).

Het kostgeld voor het schooljaar 2024-2025 bedraagt 225€ per maand (4 nachten/week).

Het bedrag van het schoolgeld en het kostgeld internaat wordt jaarlijks vastgelegd door het schoolbestuur. Dit bedrag kan elk jaar aangepast worden aan de schommelingen van het indexcijfer en andere kostprijsbepalende elementen.