Lessentabellen 2019-2020

Lessentabellen 2019-2020

Voor de algemene vakken volgen we de leerplannen van het KOV (vroeger: VVKSO).

Eerste graad

Eerste jaar

1A

Aardrijkskunde1
Engels1
Frans4
Geschiedenis2
Godsdienst2
Klassieke Cultuur1
Latijn4
Leren leren1
Lichamelijke opvoeding2
Muziek + Plastische opvoeding1
Natuurwetenschappen1
Nederlands5
Techniek2
Wiskunde5
Totaal 1A32

Tweede jaar

2 Latijn

Engels1
Frans4
Geschiedenis2
Godsdienst2
Klassieke Cultuur1
Latijn5
Lichamelijke opvoeding2
MuziekMuziekdag
Natuurwetenschappen3
Nederlands5
Plastische OpvoedingProject
Techniek2
Wiskunde5
Totaal 2 Latijn32

2 Moderne

Engels1
Frans4
Geschiedenis2
Godsdienst2
Klassieke Cultuur1
Lichamelijke opvoeding2
Natuurwetenschappen3
Nederlands5
Plastische OpvoedingProject
S.E.I3
Techniek2
Wetenschappelijk Werk2
Wiskunde5
Totaal 2 Moderne32

Tweede graad

Derde en vierde jaar

3 en 4 Humane Wetenschappen

Aardrijkskunde1
Biologie1
Chemie1
Cultuurwetenschappen2
Engels3
Frans4
Fysica1
Gedragswetenschappen3
Geschiedenis2
Godsdienst2
Klassieke Cultuur1
Lichamelijke opvoeding2
MuziekMuziekdag
Nederlands5
Plastische OpvoedingProject
Wiskunde5
Totaal 3 en 4 Humane Wetenschappen33

3 en 4 Latijn

Aardrijkskunde1
Biologie1
Chemie1
Engels3
Frans4
Fysica1
Geschiedenis2
Godsdienst2
Klassieke Cultuur1
Latijn5
Lichamelijke opvoeding2
MuziekMuziekdag
Nederlands5
Plastische OpvoedingProject
Wiskunde5
Totaal 3 en 4 Latijn33

Derde graad

Vijfde en zesde jaar

5 en 6 Humane Wetenschappen

Aardrijkskunde1
Cultuurwetenschappen3
Engels3
Frans4
Gedragswetenschappen3
Geschiedenis2
Godsdienst2
Klassieke Cultuur1
Lichamelijke opvoeding2
Natuurwetenschappen2
Nederlands5
Wiskunde4
Totaal 5 en 6 Humane Wetenschappen32

5 en 6 Latijn

Aardrijkskunde1
Duits2
Engels3
Frans4
Geschiedenis2
Godsdienst2
Klassieke Cultuur1
Latijn4
Lichamelijke opvoeding2
Natuurwetenschappen2
Nederlands5
Wiskunde4
Totaal 5 en 6 Latijn32