Lessentabellen 2019-2020

Lessentabellen 2019-2020

Voor de algemene vakken volgen we de leerplannen van het KOV (vroeger: VVKSO) en houden we ons aan onderstaande lessentabellen, speciaal om het werken in graadklassen te ondersteunen:

Eerste graad

Eerste jaar

1A

Aardrijkskunde1
Engels1
Frans4
Geschiedenis2
Godsdienst2
Klassieke Cultuur1
Latijn4
Leren leren1
Lichamelijke opvoeding2
Muziek + Plastische opvoeding1
Natuurwetenschappen1
Nederlands5
Techniek2
Wiskunde5
Totaal 1A32

Tweede jaar

2 Latijn

Engels1
Frans4
Geschiedenis2
Godsdienst2
Klassieke Cultuur1
Latijn5
Lichamelijke opvoeding2
MuziekMuziekdag
Natuurwetenschappen3
Nederlands5
Plastische OpvoedingProject
Techniek2
Wiskunde5
Totaal 2 Latijn32

2 Moderne

Engels1
Frans4
Geschiedenis2
Godsdienst2
Klassieke Cultuur1
Lichamelijke opvoeding2
Natuurwetenschappen3
Nederlands5
Plastische OpvoedingProject
S.E.I3
Techniek2
Wetenschappelijk Werk2
Wiskunde5
Totaal 2 Moderne32

Tweede graad

Derde jaar

3 Humane

Aardrijkskunde2
Cultuurwetenschappen2
Engels3
Frans4
Fysica2
Gedragswetenschappen3
Geschiedenis2
Godsdienst2
Klassieke Cultuur1
Lichamelijke opvoeding2
MuziekMuziekdag
Nederlands4
Plastische OpvoedingProject
Wiskunde5
Totaal 3 Humane32

3 Latijn

Aardrijkskunde2
Engels3
Frans4
Fysica2
Geschiedenis2
Godsdienst2
Klassieke Cultuur1
Latijn5
Lichamelijke opvoeding2
MuziekMuziekdag
Nederlands4
Plastische OpvoedingProject
Wiskunde5
Totaal 3 Latijn32

Vierde jaar

4 Humane

Biologie2
Chemie2
Cultuurwetenschappen2
Engels3
Frans4
Gedragswetenschappen3
Geschiedenis2
Godsdienst2
Klassieke Cultuur1
Lichamelijke opvoeding2
MuziekMuziekdag
Nederlands4
Plastische OpvoedingProject
Wiskunde5
Totaal 4 Humane32

4 Latijn

Biologie2
Chemie2
Engels3
Frans4
Geschiedenis2
Godsdienst2
Klassieke Cultuur1
Latijn5
Lichamelijke opvoeding2
MuziekMuziekdag
Nederlands4
Plastische OpvoedingProject
Wiskunde5
Totaal 4 Latijn32