Nieuwsbrief Pasen 2021

Nieuwsbrief Pasen 2021

Gepubliceerd op door admin

Beste vrienden van Sint Ignatius,

Gisteren kregen ons land en ons onderwijs een nieuwe kaakslag te verwerken, want ondanks alle inspanningen moeten we strengere maatregelen slikken; ondanks de veilige setting die een schoolomgeving kan zijn, moesten scholen dicht. Zelfs de vieringen met Pasen moeten er aan geloven, al wint de betekenis van Pasen meer dan ooit aan kracht: de zekerheid van wederopstanding !

Uw steun voor onze school, van in de beginjaren en nu recent, werpt mooie vruchten af. Deze dagen werken 31 jongens en meisjes zich door hun laatste examens van dit trimester. Ondertussen lopen de aanmeldingen en inschrijvingen voor volgend jaar aan een hoog tempo binnen, in die mate dat er moet overwogen worden om niet één maar twee klassen in te richten in het eerste jaar. Dat we met meer dan 40 zullen starten op 1 september staat boven alle twijfel. Er wordt zelfs gefluisterd dat, met nog een half jaar voor de boeg, we volgend jaar 50 studenten onder onze vleugels tellen. Wij zijn dankbaar voor het vertrouwen dat ouders in ons stellen – steeds in toenemende mate – en trots op wat we verwezenlijken.

Om volgend jaar de kwaliteit te kunnen bieden die ouders – terecht – van ons vereisen, zoeken we nog enkele medewerkers in verschillende posities van onze organisatie. Dat gaat van onderwijzend personeel (versterking welkom in bijv. wetenschapsvakken of wiskunde, taalvakken of vakken in de humane wetenschappen); of ook over mensen die achter de krijtborden euh schermen werken, zoals in meer administratieve taken, een economaat en dergelijke. Moest u een gekwalificeerd iemand kennen voor een structureel engagement, dan mag u hen steeds contact met ons laten opnemen.

Hoewel onze groei wat financiële druk van de schouders afneemt, zijn we nu nog niet helemaal “op het droge”. Vandaar dat ik zo vrij ben om u de ‘bedelbrief’ van pater Gert voor onze school over te maken. Nieuwe schoolborden, bankjes en stoelen, nieuwe bedden, nieuwe kasten, nieuwe kleedkamers voor L.O., een uitbreiding van het computerlokaal, meer materiaal in de keuken, … het kost allemaal centjes, nietwaar. Onze medewerkers, die zijn vaak goud waard, maar moeten ook hun gezin kunnen onderhouden. Voor wat zij hier verwezenlijken, verdienen zij uw steun!

Hartelijk dank voor al uw steun in welke vorm dan ook ! !
Ik wens u alvast een gezegende Goede Week en een Zalig Pasen.

Namens het schoolteam,
Jan Boons

Deze link brengt u tot bij onze bedelbrief: