Welkom‎ > ‎

Nieuws

Erkenning derde graad!

Geplaatst 27 dec. 2018 12:18 door Mathias Van Aken

Wat ons al mondeling was meegedeeld na de doorlichting op 18 oktober, werd nu per brief bevestigd: onze derde graad is erkend! Wij citeren uit het schrijven van AGODI (Agentschap voor Onderwijsdiensten van de Vlaamse Overheid): "Uit het advies van de onderwijsinspectie blijkt dat u een positief advies heeft gekregen voor de structuuronderdelen: 3de graad Humane Wetenschappen ASO, 3de graad Latijn-Moderne Talen ASO. Rekening houdend met het positief advies van de onderwijsinspectie worden vanaf 1 september 2018 bovenstaande structuuronderdelen erkend." Dit betekent dat wij in 2020 onze eerste diploma's secundair onderwijs zullen kunnen uitreiken. Wij danken alle medewerkers die hebben bijgedragen tot het verkrijgen van dit positief advies, alsook de onderwijsinspectie voor het gestelde vertrouwen!

Op driedaagse naar Münsterland met de eerste graad!

Geplaatst 30 sep. 2018 13:13 door Mathias Van Aken   [ 30 sep. 2018 13:14 bijgewerkt ]

Vorige week werd met de eerste graad (1ste en 2de jaar) naar het buitenland getogen!

Het werd Duitsland, meer bepaald het Münsterland (omgeving van Münster).

Het weer was zoals gebruikelijk stralend! Volle zon en heerlijke herfsttemperaturen.

Overnachten deden we in de voormalige zomerresidentie van de adelijke familie von Galen, waarvan Clemens August Kardinaal von Galen, verzetstrijder tegen het nazisme (euthanasie), wel de bekendste telg is.


Benefietconcert "Tijd en eeuwigheid" (29/9/2018)

Geplaatst 29 aug. 2018 13:27 door Mathias Van Aken   [ 29 aug. 2018 13:28 bijgewerkt ]

Sarah & Bruno De Schaepdrijver-Copriau maken een reis door de muzikale tijd langs een waaier van eeuwige schoonheid op orgel en altviool, met werken van Mozart, Beethoven, Pachelbel,...

Concert ten voordele van onze school, onder de hoge bescherming van graaf D'Udekem d'Acoz.

Praktisch:
  • Inkom 20 EUR.
  • Info en tickets: info@sint-ignatius.be


BBQ en opendeurdag op 27 mei 2018

Geplaatst 27 apr. 2018 13:42 door Mathias Van Aken

Mogen wij u van harte uitnodigen op ons schoolfeest op zondag 27 mei 2018? Ons schoolfeest omvat een lekkere barbecue en een opendeurdag!

Tussen 12.30 uur en 15 uur, aansluitend op de mis, voorzien wij een lekkere BBQ. U kan er kiezen uit een vis- of vleesmenu. U begrijpt dat inschrijven hiervoor nodig is. Inschrijven kan tot en met 24 mei op dit adres: directie@sint-ignatius.be. Maak bij de inschrijving ook uw keuze bekend voor de menu's. 

Aansluitend op de BBQ organiseren wij een opendeurmoment om geïnteresseerden kennis te laten maken met de mogelijkheden voor de leerlingen op school. U kan er eveneens leden van het schoolteam aanspreken. Indien gewenst kan er ook de eerste stap tot inschrijving genomen worden. Dat opendeurmoment loopt van 15 uur tot 17 uur.

Mag ik u vragen om deze mail en bijgevoegde  folder (zie link) te verspreiden onder vrienden en geïnteresseerden? Hartelijk dank, u doet er ons een groot plezier mee.

Wij hopen u allen te mogen verwelkomen !

Jan Boons en het schoolteam

Excursie In Flanders Fields (31/1/2018)

Geplaatst 14 feb. 2018 12:50 door Mathias Van Aken   [ 14 feb. 2018 12:51 bijgewerkt ]

Het verleden herdenken is een voorwaarde voor de zin van de toekomst. Onder dat principe trokken de leerlingen van de Sint-Ignatiusschool op dinsdag 30 januari 2018 naar West Vlaanderen om er een dag ondergedompeld te worden in de tastbare getuigen van de Groote Oorlog. Binnen dit stuk herinneringseducatie hadden we ook aandacht voor de Belgische politieke thema’s met in het bijzonder de taalkwesties die toen hun kleine stempel drukten binnen dat grote geheel.

Het was een lange dag, waarbij we al om 07.00 onderweg waren naar onze eerste stopplaats, de ‘Ganzenpoot’ en het monument voor Albert 1. Hier werden in oktober 1914 de sluizen opengezet, waardoor de IJzervlakte overstroomde en de Duitse voortgang tot stilstand werd gebracht. Hoe dat aardrijkskundig mogelijk is, werd evenmin overgeslagen.

Vervolgens bezochten we de Dodengang, één van de meest symbolische plaatsen voor het Belgische leger tijdens de Eerste Wereldoorlog. De loopgraaf bood in combinatie met het kleine maar degelijke bezoekerscentrum een zeer goede evocatie van hoe het 100 jaar geleden moet aangevoeld hebben.

Daarna stonden we op de uitkijk op de bijna 100 meter hoge toren van het museum aan de IJzer. Hier leerden we verdiep na verdiep heel wat historische achtergronden kennen op alweer een indrukwekkende site.

Na een deugddoende middagmaaltijd reden we van Diksmuide richting Ieper. Op het Essex Farm Cemetery stonden we in de hospitaalbunkers waar het wereldberoemde “In Flanders Fields” gedicht geschreven werd. Er werd ook kort gebed gehouden aan het graf van de jongste gesneuvelde soldaat, die met de leeftijd van 15 jaar een realiteitsschok mag genoemd worden voor zijn leeftijdsgenoten die onze leerlingen zijn.

Nog meer indrukwekkend was het Tyne Cot Cemetery, de grootste Britse militaire begraafplaats op het Europese continent. Hier werd de slag om Passendale uitgevochten. Ondanks zijn omvang rusten er op dit kerkhof slechts een fractie van alle gesneuvelden, waarvan nog velen niet geïdentificeerd.

In het centrum van Ieper was er wat vrije tijd om een bezoek te brengen aan het heropgebouwde cultureel erfgoed, zoals de vismarkt, de lakenhal, de Sint Maartenskathedraal. Ook de souvenierswinkeltjes werden niet overgeslagen.
Na de avondmaaltijd getuigden we in stilte bij The Last Post onder de Menenpoort, om moe maar voldaan huiswaarts te keren. Ook wij zullen hen nooit vergeten...

Spaghettislag ten voordele van de school

Geplaatst 11 feb. 2018 13:02 door Mathias Van Aken

Op zondag 11 maart a.s., halfvasten, vindt er na de Hoogmis een spaghettislag plaats ten voordele van de school. Kom mee smullen en steun ons project!

 

Aan onze goede vrienden en weldoeners

Geplaatst 30 aug. 2017 05:40 door Mathias Van Aken   [ 2 feb. 2018 15:45 bijgewerkt ]

Nog enkele dagen en het nieuwe schooljaar gaat weer van start. Ook de Sint-Ignatiusschool opent opnieuw haar deuren en begint haar derde jaar. Het verloopt intussen allemaal wat rustiger, en dat mag ook na de ophef in de media van de eerste jaren.

Onze nieuwe directeur Jan Boons is een man met een rijke ervaring, zowel op het vlak van organisatie en onderwijs als op menselijk vlak, wat hij de voorbije acht maanden duidelijk heeft laten blijken. Ook bij de leraars zijn er een aantal nieuwe gezichten. Zij werken voor een kleine vergoeding en sommigen zelfs pro Deo.

Voor het nieuwe schooljaar zijn er drie nieuwe leerlingen ingeschreven, waardoor er zeven leerlingen op 1 september beginnen. Wij hopen dat er nog inschrijvingen bijkomen in de loop van het eerste trimester. Voor het schooljaar 2018 - 2019 is er ook al heel wat interesse. "Gut Ding braucht Weil – Goede dingen hebben nu eenmaal tijd nodig" zegt een Duits spreekwoord.

Wij zijn u dankbaar voor uw maandelijkse bijdrage! Mogen wij op uw verdere steun blijven rekenen? Ons schoolproject blijft een gewaagde onderneming, vooral op financieel vlak. De voorbije twee jaar hebben echter aangetoond dat de Goddelijke Voorzienigheid ons nooit in de steek heeft gelaten. Op kritische momenten - en die waren er - is er steeds een gift binnengekomen die ons in staat heeft gesteld verder te doen.


Graag wil ik u om extra steun vragen bij het begin van dit nieuwe schooljaar, een extra "injectie" om het nieuwe jaar goed te beginnen. U wordt waarschijnlijk van alle kanten bestookt met bedelbrieven voor mooie en goede projecten. Weet dat het jeugdapostolaat, waartoe ook het onderwijs behoort, in de toekomst enkel aan belang zal toenemen. De jongeren van vandaag zijn de Kerk en de maatschappij van morgen! Alvast bedankt! Graag wil ik u ook vragen om met ons mee te bidden voor de school: om leerlingen, om middelen, om genade. De hemel is machtig.

In dit jubileumjaar van de verschijningen te Fatima moge Onze-Lieve-Vrouw, aan wie onze school is toegewijd, u zegenen en onder haar moederlijke mantel nemen. In deze moeilijke tijden blikken wij vol vertrouwen op naar haar. "Respice stellam", kijk naar de ster die schittert aan de donkere hemel.

Samen kunnen wij er voor zorgen dat dit schoolproject blijft bestaan. Moge God uw goedheid rijkelijk vergoeden!

U zeer genegen in Jezus en Maria,
P. Gert Verbeken SJM
proost
Klaslokaal
Het nieuwe klaslokaal
De refter
PC klas
Het nieuwe computerlokaal

Interview met de directeur

Geplaatst 30 jun. 2017 12:53 door Mathias Van Aken   [ 2 feb. 2018 15:46 bijgewerkt ]

Een klassieke opener, kan u zichzelf even voorstellen?

Met alle plezier. Ik ben Jan Boons, ben op dit ogenblik 40 jaar. Ik ben van opleiding psycholoog (KULeuven) maar ben de afgelopen twintig jaar professioneel met onderwijs bezig geweest op verschillende niveaus net omdat ik er me zo 'thuis' in voel. Dat laatste mag je misschien wel letterlijk nemen, want ik kom uit een echt onderwijsnest. In mijn vrije tijd ben ik momenteel minder sportief dan ik vroeger was (fietsen) en val ik vooral terug op mijn rijke bibliotheek, met daarin veel psychologie, filosofie, geschiedenis (in het bijzonder van de Poolreizen). Daarnaast staat thuis ook altijd muziek op, klassiek en in het bijzonder Wagner-opera’s.

Als mens in God geloven en als moderne psycholoog gevormd zijn, kan dat samengaan?

Uiteraard, het is niet omdat de moderne psychologie zelf niet verder kijkt, dat wij dat niet zouden kunnen vertrekkend vanuit bepaalde begrippen. Laat u dus niet misleiden door de moderne doctrines waar men de wens tot de dood van God voor werkelijkheid neemt. De moderne 'levensbeschouwing' doet in haar onvolledigheid – door het uitsluiten van al het onzichtbare en transcendente – de moderne mens veel te kort, en laat hem gedesoriënteerd ronddolen in het leven. Wij betrekken opnieuw dat sacrale, kijken verder, en creëren een stevige houvast.

Jan Boons in Krakow voor de Wereldjongerendagen 2016.

Heeft u het dan moeilijk met die moderne samenleving? 

Ik leef in Vlaanderen in de 21ste eeuw, dus ik kan ze niet verwerpen want ik leef er midden in, elke dag. Maar ik zie in die dagelijkse werkelijkheid rondom mij wel vele zaken die me zorgen baren: een verbrokkeling van de maatschappij en het verloren lopen van het individu. Men spreekt van steeds toenemende vrijheid, maar die lijkt al even vaak uit te draaien op veel persoonlijke miserie. Neem nu het gezin: we hebben op ons 25ste meer partners gehad dan onze ouders op hun hele leven samen, en daar zitten we dan, nadien, alleen, op onze appartementjes, ongelukkig te wezen. Idem voor drugs: lijkt heel leuk maar laat uiteindelijk duizenden als trieste sukkelaars achter. Terwijl, oh ironie, er in de maatschappij geen ruimte is om die negatieve gevolgen van die zo mooi gepropageerde 'vrijheden' te tonen in een cultuur die draait rond alles te 'liken'. En die verbrokkeling lijkt ook steeds sneller te gaan: onze 'bevrijding' lijkt volledig doorgeschoten in een totale ontworteling. Inderdaad, iets in mij blijft revolteren tegen al die ontgoocheling en mislukking die voortvloeit uit een te vrije moraal, uit die zogenaamde 'bevrijding', in en rondom het gezin.

Is de school daartegen een tegengif?

De school is niet opgericht om 'tegen' dit of 'tegen' dat te zijn. De school is wel bedoeld om iets positiefs aan te reiken, namelijk een mooi samenhangend verhaal van waarden en normen, en geloofsverdieping. Dat we daardoor én uniek zijn in België én tegen een groot deel van de tijdsgeest ingaan, mag eigenlijk niet meespelen. Onze leerlingen worden niet ingekapseld of worden niet sociaal gehandicapt in het latere 'echte' leven, integendeel. Ons onderwijs bereidt hen net met kracht voor op dat leven vanuit levende waarden en actief geloof.

"Een groot deel van de tijdsgeest", zegt u, dus  niet de volledige tijdsgeest?

Neen, inderdaad, hoewel de denkwijze in de pers en het publieke leven één bepaalde visie propageren alsof het de enige is die iedereen aanhangt, mag men niet vergeten dat in de bevolking nog een ruime helft zich veel traditioneler opstelt. Een ruime helft die zich niet herkent in de culturele-publieke ruimte, en op vele vlakken iets zoekt dat kwijt is, ook op vlak van onderwijs. Gewone traditionele mensen die niet ontworteld willen worden, noch in hun gezin, in hun straat, of op school. We leven in tijden die meer kansen bieden dan toen onze ouders opgroeiden – maar helaas ook in tijden die ondanks de materiële weelde net meer uitdaging vragen op immaterieel vlak.

Heeft de school dan een grote maatschappelijke functie?

Is het misschien niet net iets te flatterend om onszelf te beschouwen als beladen met een apostolische opdracht om "de" maatschappij te redden? Neen, ik geloof eerder in een vrije markt van het onderwijs, waar er voor elke schoolvorm wel ouders zijn, en voor elke opvoeding die ouders voor hun kinderen wensen, een school mag bestaan. Verkies je de huidige onderwijsinhoud? Ik betreur dat, maar ik gun het ieder om het te proberen – net zo als ik hoop dat men het ons gunt om het op onze manier te proberen, nietwaar? Een school als de onze bestond nog niet – of eigenlijk correcter: niet meer – en het verrast me keer op keer zeer aangenaam hoe bewust en gedreven de ouders, en ook de leerlingen, bij ons komen aankloppen.

"Een school als de onze bestond niet meer."

Waarop steunt die bewuste keuze van de ouders, of anders gezegd, wat maakt de school uniek?

Het meest unieke aan de school is absoluut de inhoud van de lessen, waar de katholieke visie een volwaardige plaats krijgt – zonder dat dit iets anders in de weg zou staan. Omdat wij een erkende school zijn, volgen wij de normale leerplannen. Maar het materiaal waarmee we die leerplannen bereiken, is oordeelkundig geselecteerd. Die inhoud is de voornaamste beweegreden voor de ouders. Bovendien beschikken wij als katholieke school over de luxe van een tandem goede paters die dag in dag uit hun schouders er onder zetten en de actieve katholieke component uiterst kwalitatief uitbouwen. Tot slot is het ook een troef dat we zeer persoonlijk kunnen werken omdat we nog zo klein zijn – al is 'klein zijn' natuurlijk geen doel op zich, maar een neveneffect van de opstartfase.

U bent zelf niet de oprichter van de school, wat is er gebleven en wat is er veranderd op school?

Kent u het schip van Theseus waar tijdens het varen één voor één elke plank vervangen werd? Is dat dan nog hetzelfde schip of een ander? Ja, er zijn een aantal zaken gewijzigd, nee, het is nog steeds dezelfde school – met dezelfde leerkrachten, leerlingen, en positieve dynamiek. Ik ben hier volledig mezelf, met mijn eigenste aanvoelen van de zaken, dus een exacte kopie van de vorige directie kan ik nooit zijn. Ben ik dan een frisse wind? Wel, ik kan niet 'rechtstreeks' vergelijken omdat ik voordien geen deel van het schoolteam was – en het zou ook niet fair zijn in mijn positie. Een dergelijke vergelijking brengt de school ook niets op. Ik kijk in de eerste plaats vooruit naar wat moet gebeuren om de school te laten openbloeien. De school was niet "af" en onveranderlijk of onverbeterlijk – wij bouwen gewoon verder. Tot slot zijn de meeste veranderingen gewoon het gevolg van gezond verstand en van de ervaringen die we in deze opstartfase opdoen. Niet elke wijziging is dus te beschouwen als een uiting van een "nieuwe visie".

Is er een geheim recept om de school te laten openbloeien?

Hard werken om gestelde doelen te bereiken: dat is in een opstartfase noodzakelijk. Ik zeg wel eens dat de school gebouwd is op het geduld van onze echtgenotes en echtgenoten. Het bestuur is uitgebreid, werkt wekelijks, soms dagelijks, sterk professioneel, al heeft ze in de eerste plaats het karakter van een oude vriendengroep. De paters zijn enorme steunpilaren op alle denkbare vlakken. De leerkrachten, vrijwilligers en internaatsmedewerkers staan hier met hart en ziel – we zijn door eenzelfde geest gedreven, absoluut. Bewonderenswaardig – ik kan vaak mijn dankbaarheid te weinig uitdrukken. Maar er is veel om te bewaken op organisatorisch vlak, op administratief vlak, op financieel vlak, op menselijk vlak,... School maken is veel meer dan wat krijt tot stof kribbelen op een bord.

Heeft u nog speciale wensen voor de toekomst?

Ja, een hele lijst. In het ideale geval kennen we een evenwichtige groei, dat wil zeggen dat het leerlingenaantal, de inkomsten en de inzetbare mankracht evenredig groeien. Daarnaast koester ik de droom dat een school als de onze ondanks onze eigenheid, of nee, misschien net door onze eigenheid, niet langer als een abnormaliteit bekeken worden, maar als de gewoonste zaak ter wereld. En uiteraard hoop ik dat onze leerlingen later in hun leven de kracht herkennen van ons unieke aanbod.

Kris Clauw overleden

Geplaatst 13 jun. 2017 23:30 door Mathias Van Aken   [ 2 feb. 2018 15:46 bijgewerkt ]

Vorige nacht is de oprichter en voormalige directeur van onze school, Kris Clauw, overleden aan de gevolgen van een slepende ziekte op de leeftijd van 40 jaar. Hij laat een vrouw en 6 kinderen na. Bid voor hem en zijn gezin. Moge hij rusten in vrede.

Het bestuur, de directie, de geestelijke begeleiding van de school drukken hun oprechte deelneming uit aan zijn vrouw en kinderen, en hun diepe dankbaarheid voor de tomeloze inzet waarmee Kris de school haar eerste levensadem heeft ingeblazen.

Op vrijdag 16 juni 2017 wordt om 7:30 in de school een requiemmis voor Kris opgedragen.

De uitvaart vindt plaats op zaterdag 24 juni 2017 om 10.00 u. in de Kapel van het Allerheiligste Sacrament, Hemelstraat 21 te Antwerpen.

Barbecue en opendeurdag op 21/5/17

Geplaatst 11 jun. 2017 13:22 door Mathias Van Aken   [ 2 feb. 2018 15:47 bijgewerkt ]

Op zondag 21 mei gingen we aan het bakken voor een zeventigtal gasten. Heerlijke vispapillotte of scampi’s, zacht rundsvlees, kip of worst, en voor de kleintjes een variatie aan gehaktballetjes en worstjes. Het weer zat zeker mee, dat kwam de sfeer alleen maar ten goede ! Nadien werden er nog enkele ouders rondgeleid met alle nodige toelichting over de school. Hier een handvol foto’s…
1-10 of 16